Connect with us

NEWS

Ποια τα αποτελέσματα από την σύνοδο των πρυτάνεων;

Published

on

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 82η Σύνοδος των Πρυτάνεων και των Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, την οποία διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή, 14, και το Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016.

Οι εργασίες της Συνόδου διεξήχθησαν σε κλίμα εποικοδομητικού διαλόγου και κριτικής προσέγγισης όλων των θεμάτων.

Η 82η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων στη συνεδρίασή της του Σαββάτου 15ης Οκτωβρίου 2016 ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω :

Χρηματοδότηση Πανεπιστημίων

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων επισημαίνει για άλλη μία φορά στην Πολιτεία ότι η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων δεν επαρκεί για την κάλυψη των βασικών λειτουργικών δαπανών τους, τη συντήρηση των υποδομών  και τις ανάγκες σίτισης και στέγασης των φοιτητών.

Νομοσχέδιο για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Η Σύνοδος βρίσκεται σε γόνιμο διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας με στόχο τον προσδιορισμό του καταλληλότερου πλαισίου λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κρίσιμα σημεία αυτού του διαλόγου είναι οι διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης των Προγραμμάτων που θα διασφαλίζουν υψηλή ποιότητα και διεθνείς προδιαγραφές, η δυνατότητα δημιουργίας προγραμμάτων εξ αποστάσεως, η ακριβής αποτύπωση του κόστους λειτουργίας τους, η πρόσβαση των οικονομικά αδύνατων φοιτητών,  η δυνατότητα της πολιτείας να στηρίξει τα Προγράμματα με πόρους, καθώς και το ζήτημα των διδάκτρων.

Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών

Η Σύνοδος διαπιστώνει για άλλη μία φορά ότι η ανάπτυξη της έρευνας και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των Ιδρυμάτων προς όφελος της ανάπτυξης της χώρας είναι αδύνατη στο πλαίσιο του ασφυκτικού πλαισίου που διαμορφώνεται από την ένταξη των ΕΛΚΕ στις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού (ν.3492/06 και 4270/14), την Ενιαία Αρχή Πληρωμής και στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Αυτό έχει ανατρέψει το ειδικό θεσμικό πλαίσιο των ΕΛΚΕ (Άρθρο 36 του ν.3794/09), επιβαρύνοντας τη διαχείριση των ερευνητικών πόρων με αναιτιολόγητα υψηλό  διοικητικό κόστος και δημιουργώντας ένα καθεστώς γενικευμένης ανασφάλειας. Η Σύνοδος ζητά συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών για τη διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου που θα παρέχει ευελιξία και ασφάλεια δικαίου στη διαχείριση των ερευνητικών πόρων και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας στη χώρα μας.

Μετονομασία των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών

Η Σύνοδος Πρυτάνεων κρίνει αδιαπραγμάτευτη και απαραίτητη για την ανάπτυξη της χώρας τη θεσμοθετημένη διακριτή ονομασία, φυσιογνωμία, σκοπό και αποστολή των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, καθώς και των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων, προκειμένου να αναδειχθεί ο ουσιώδης και βάσει νόμου ρόλος των ΤΕΙ ως πυλώνα της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Η Σύνοδος επισημαίνει ότι δεν είναι σύννομη τόσο η επιχειρούμενη μετονομασία μέσω αποφάσεων των Συνελεύσεων των ΤΕΙ όσο και η χρήση του όρου Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά και ζητάει από την Πολιτεία να μεριμνήσει για την απαρέγκλιτη τήρηση του νόμου.

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών / αγορά λογισμικού turnitin

Η Σύνοδος εξουσιοδοτεί το ΣΕΑΒ να προωθήσειτις διαδικασίες για την προμήθεια λογισμικού, το οποίο θα εγκατασταθεί σε όλα τα Ιδρύματα και θα συμβάλλει αποφασιστικά στην καταπολέμηση της λογοκλοπής.

Εισαγωγικές εξετάσεις για τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών

Λαμβάνοντας υπόψη α) τη διεπιστημονικότητα των γνωστικών αντικειμένων στην εκπαίδευση και β) την εκ του αποτελέσματος ανεπιτυχή κατανομή των επιστημονικών πεδίων στο μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων, που έχουν ως συνέπεια και την περαιτέρω υποβάθμιση του ρόλου και του επαγγέλματος της/του εκπαιδευτικού, θεωρούμε ότι επιβάλλεται η άμεση ένταξη των Παιδαγωγικών Τμημάτων σε όλα τα επιστημονικά πεδία και η κατάργηση του 4ου πεδίου.

Παράταση χρόνουγια τη μη απαίτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Η Σύνοδος ζητά να παραταθείο χρόνος για τη μη απαίτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και για φοιτητές που εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια από το έτος 2013 και μετά, μέχρις ότου το ζήτημα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας των αποφοίτων των Πανεπιστημίων να αντιμετωπιστεί με μια συνολική νομοθετική ρύθμιση.

Λειτουργία διακρατικών ΠΜΣ

Η διεθνοποίηση των ελληνικών Πανεπιστημίων απαιτεί την ύπαρξη ενός ακαδημαϊκά δόκιμου, αλλά ταυτόχρονα ευέλικτου μηχανισμού αναγνώρισης και αντιστοίχισης πτυχίων και εγγραφής φοιτητών/τριων. Η σημερινή διαδικασία αναγνώρισης είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, σύνθετη και ουσιαστικά αποτρεπτική για κάθε ενδιαφερόμενο/η. Η Σύνοδος Πρυτάνεων ζητά από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τις διοικήσεις των Πανεπιστημίων, το ΔΟΑΤΑΠ και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς να προχωρήσει σε επανεξέταση του πλαισίου εισαγωγής/εγγραφής αλλοδαπών φοιτητών/τριών σε μεταπτυχιακά και σε διδακτορικά προγράμματα σπουδών, προκειμένου να γίνει εφικτό το “άνοιγμα” των ελληνικών πανεπιστημίων στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Ειδικότερα όσον αφορά το ΔΟΑΤΑΠ, οι διαδικασίες αναγνώρισης  είναι εξαιρετικά χρονοβόρες και μπορεί να διαρκέσουν από 3 μήνες έως και έναν χρόνο.

Πρόσφυγες φοιτητές στα Ελληνικά Πανεπιστήμια

Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, αναγνωρίζοντας την ηθική, νομική, κοινωνική εκπαιδευτική και οικονομική διάσταση της ένταξης των προσφύγων στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση, καταβάλλουν και θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την υποστήριξή τους. Είναι, όμως, απαραίτητο, η ελληνική Πολιτεία, σε διαβούλευση με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, να παράσχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο, εντός του οποίου θα γίνει εφικτή η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και σε αυτή την ευάλωτη κοινωνική ομάδα.

Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Το Υπουργείο θα πρέπει να επισπεύσει την επικαιροποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των Πανεπιστημίων και την ενεργοποίηση των Οργανισμών τους, γεγονός το οποίο θα ενισχύσει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους ως Αυτοδιοίκητων Ιδρυμάτων, όπως ορίζουν οι συνταγματικές προβλέψεις.

ΦοιτητικέςΕστίες

Ορίστηκε Επιτροπή, η οποία θα εξετάσει ενδελεχώς το πρόβλημα λειτουργίας και έλλειψης φοιτητικών εστιών και θα καταθέσει σε επόμενη συνεδρίαση σχετική πρόταση.

Επιχορήγηση των Πανεπιστημίων μέσω Erasmus+

Ο όρος των συμβάσεων επιχορήγησης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+  που προϋποθέτει την καταβολή της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης μετά την κατάθεση της τελικής έκθεσης του Σχεδίου Κινητικοτήτων, δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες ως προς την έγκαιρη κάλυψη των επιχορηγήσεων φοιτητών / τριών και Προσωπικού με σκοπό την υλοποίηση κινητικότητάς τους στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα Erasmus +. Στο πλαίσιο αυτό η Σύνοδος αιτείται την κατάργηση του ως άνω όρου της σύμβασης επιχορήγησης και την καταβολή της τελευταίας δόσης επιχορήγησης από το ΙΚΥ έγκαιρα και πριν τη λήξη των Σχεδίων Κινητικότητας.

Εκλογή νέου Προεδρείου Συνόδου

Η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων εξέλεξε ομόφωνα το νέο Προεδρείο της Συνόδου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Πηγή: thestival.gr

NEWS

Στους κορυφαίους του πλανήτη ο μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Published

on

Μία σπουδαία διεθνή διάκριση, που ενισχύει τη φήμη της διοργάνωσης και αποτελεί αναγνώριση της υψηλής ποιότητάς της και της άριστης υποστήριξης των δρομέων, κατέκτησε ο Διεθνής Μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ο οποίος κατετάγη ανάμεσα στους κορυφαίους Μαραθωνίους του πλανήτη, στην ανεξάρτητη έρευνα που δημοσιεύθηκε από τον κορυφαίο αμερικανικό δρομικό ιστότοπο RUNNERSWORLD και διεξήχθη από την “THE SOLE SUPPLIER” (https://www.runnersworld.com/uk/training/marathon/a30135094/best-worst-marathons-in-the-world-study/).

Ο «Μαραθώνιος της Ιστορίας» αναδείχθηκε 8ος καλύτερος στον κόσμο, στην συνολική αξιολόγηση, αλλά και 4ος καλύτερος στον τομέα της ασφάλειας!

Στην έρευνα των Βρετανών αξιολογήθηκαν 476 Μαραθώνιοι, όλοι τους πιστοποιημένοι από την IAAF – World Athletics, ενώ οι 81 από αυτούς κατατάχθηκαν στην τελική λίστα, με δεδομένο ότι οι υπόλοιποι δεν παρείχαν επαρκή δεδομένα για την πλήρη αξιολόγησή τους.

Για να προκύψει η τελική κατάταξη με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο, λήφθηκαν υπόψη πολλοί διαφορετικοί παράγοντες κάθε διοργάνωσης, όπως ο μέσος χρόνος των τερματισάντων δρομέων, ο αριθμός των ιατρικών σταθμών, αλλά και των σταθμών υποστήριξης εφοδιασμού δρομέων κατά μήκος της διαδρομής, καθώς και η ποιότητα άλλων παρεχόμενων υπηρεσιών των διοργανώσεων, οι περιβαλλοντικές – κλιματολογικές συνθήκες, η ποιότητα του αέρα και ο βαθμός ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η μέση θερμοκρασία, οι μέσες τιμές βροχόπτωσης και υγρασίας, η υψομετρική διαφορά, ο βαθμός δυσκολίας της διαδρομής ως προς την επίτευξη επιδόσεων κλπ

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό για τον Διεθνή Μαραθώνιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που κατέκτησε την 8η θέση στην παγκόσμια γενική κατάταξη των πιστοποιημένων Μαραθωνίων της IAAF με 6,79 βαθμούς αξιολόγησης.

Ακόμη σπουδαιότερο είναι, μάλιστα, το επίτευγμα του «Μαραθωνίου της Ιστορίας» στον τομέα της ασφάλειας, όπου κερδίζει την 4η θέση μεταξύ όλων των διοργανώσεων, χάρη στην άψογη υποστήριξη των δρομέων και τους συνολικά 26 ιατρικούς σταθμούς που διαθέτει κατά μήκος της διαδρομής!

Η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της διοργάνωσης, κυρία Βούλα Πατουλίδου, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη και περήφανη για τη μεγάλη διεθνή διάκριση του Διεθνούς Μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, για το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνεται από ποιοτικής απόψεως στους κορυφαίους Μαραθωνίους του κόσμου. Η πόλη μας και η χώρα μας διαθέτουν δύο μεγάλες διοργανώσεις, αφού την εαρινή γιορτή της μέσω του ιστορικού Μαραθωνίου μας, διαδέχεται η φθινοπωρινή αντίστοιχη, το μεγάλο νυχτερινό πάρτυ του Διεθνούς Ημιμαραθωνίου. Δύο διοργανώσεις που πέραν του αθλητικού, διαθέτουν κοινωνικό, πολιτιστικό, ιστορικό και φυσικά τουριστικό χαρακτήρα. Ως Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής συγχαίρω όλους τους Θεσμικούς και Εθελοντικούς Φορείς Υποστήριξής μας, καθώς και τους χορηγούς μας και ως Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω την προσπάθεια μου για την τουριστική αξιοποίηση της πόλης μας, η οποία πέραν των άλλων διαθέτει αυτούς τους θαυμάσιους θεσμούς, που αποτελούν ορισμό του αθλητικού τουρισμού».

Πέτρος Λεκάκης (Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Δήμου Θεσσαλονίκης): «Η Θεσσαλονίκη είναι συνυφασμένη με τον αθλητισμό και τις μεγάλες διοργανώσεις, είναι μια πόλη που “γεννάει” ταλέντα με αμέτρητες διακρίσεις. Στο παλμαρέ ήρθε να προστεθεί η αναγνώριση του Διεθνούς Μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, κατακτώντας την 8η θέση στους καλύτερους μαραθωνίους του κόσμου επί συνόλου 476 Μαραθωνίων πιστοποιημένων από την IAAF. Θέλω να συγχαρώ τους συντελεστές αυτής της διοργάνωσης, οι οποίοι κάθε χρόνο την κάνουν να μεγαλώνει, αλλά και τους εθελοντές που αφιερώνουν τον χρόνο τους και αποτελούν τη “ψυχή” του Μαραθωνίου. Ως δήμος Θεσσαλονίκης βρισκόμαστε δίπλα τους από την πρώτη στιγμή. Πιστέψαμε σ’ αυτόν τον Μαραθώνιο, πιστεύουμε στο δρομικό κίνημα και στα οφέλη που προσφέρει στην κοινωνία μας. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια και η στήριξη του δρομικού κινήματος πρέπει να θεωρηθεί δεδομένη».

Ματθαίος Καϊσίδης (Τεχνικός Σύμβουλος της διοργάνωσης): «Η αναγνώριση του υψηλού επιπέδου ασφάλειας που παρέχει η διοργάνωση στους δρομείς, είναι το αποτέλεσμα της συντονισμένης προσπάθειάς μας σε όλα τα επίπεδα, πάντοτε σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή. Ο σχεδιασμός της υποστήριξης των δρομέων έχει γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών τους. Υπάρχει μεγάλος αριθμός ιατρικών σταθμών, οι διασώστες βρίσκονται σε σημεία όπου έχουν διαρκή οπτική επαφή μεταξύ με αποτέλεσμα να μη μένει ποτέ ένας αθλητής χωρίς επίβλεψη, ενώ τα οχήματα που κινούνται μέσα στη διαδρομή ακολουθούν οργανωμένο σχέδιο, ώστε να υπάρχει άμεση επέμβαση σε περίπτωση ανάγκης. Επιπλέον, το διασωστικό προσωπικό είναι πλήρως εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο, ενώ και τα υλικά που χρησιμοποιούν είναι ελεγμένα για την καταλληλότητά τους. Στον τομέα της ασφάλειας βοηθούν πολύ και οι επικοινωνίες, που είναι από τις καλύτερες δυνατές που μπορούν να “στηθούν” σε παγκόσμιο επίπεδο, παρέχοντάς μας πληροφόρηση για ό,τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της διοργάνωσης, Δρόσος Χριστόπουλος, επισήμανε: «Σημαντική διάκριση για τη χώρα μας και την πόλη μας ειδικότερα το ότι ο ιστορικός Μαραθώνιός μας αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ένα γεγονός υψηλού επιπέδου. Μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο την προσπάθεια μας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας όλων των τομέων της διοργάνωσης, ώστε αυτή να αποτελεί ένα από τα κορυφαία αθλητικά και κοινωνικά γεγονότα της χώρας την οποία να προβάλλει σε όλο τον πλανήτη, αποτελώντας πόλο έλξης δρομέων από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Συγχαρητήρια στους Θεσμικούς Φορείς Υποστήριξής μας, τα αρμόδια Υπουργεία και τον ΕΟΤ, τους Δήμους που διατρέχει η ιστορική διαδρομή Πέλλα – Θεσσαλονίκη, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τους Θεσμικούς Φορείς Ασφαλείας και Υγείας και ειδικότερα το ΕΚΑΒ για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. Βεβαίως τους χορηγούς μας, για την καθοριστική συμβολή τους στην επιτυχία, η οποία αποτελεί συγχρόνως εγγύηση της προσδοκώμενης συνεχούς ανοδικής πορείας. Η Τεχνική Επιτροπή μας συνεργαζόμενη άψογα με τους Εθελοντικούς Φορείς Υποστήριξης, οι οποίοι κυριολεκτικά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, απέδειξαν ότι το εν λόγω άριστο αποτέλεσμα είναι απόρροια της κοινής τους αγάπης για τη διοργάνωση και της άριστης συνεργασίας τους».

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει! Κλείστε έγκαιρα θέση στον αγώνα της Κυριακής 12 Απριλίου 2020!

Οι ομαδικές εγγραφές για τον 15ο Διεθνή Μαραθώνιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – bwin συνεχίζονται μέχρι τις 13 Μαρτίου και οι ατομικές εγγραφές μέχρι τις 18 Μαρτίου.
Οι εγγραφές μπορούν να υποβληθούν με τους εξής τρόπους:

α. Με online δήλωση συμμετοχής στον επίσημο δικτυακό τόπο της διοργάνωσης, www.alexanderthegreatmarathon.org και www.atgm.gr.

β. Με αποστολή της έντυπης φόρμας εγγραφής με e-mail στο info@atgm.gr και info@alexanderthegreatmarathon.org ή με fax στο 2310 200361 (ΜΕΑΣ Τρίτων).

γ. Αυτοπροσώπως στα Κεντρικά Γραφεία του Διεθνούς Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο (τηλ.: 2310 200360).

δ. Για εγγραφή μέσω Ιδρύματος-Φορέα του Προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης της διοργάνωσης: Ο δρομέας υποβάλλει απευθείας την δήλωσή του στο Ίδρυμα-Φορέα που επιλέγει, εντασσόμενος στην ομάδα του (Running Team).

Ο 15ος Διεθνής Μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – bwin, ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Έλληνα Μαραθωνοδρόμο Στέλιο Κυριακίδη, διοργανώνεται από τον ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ, τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και αποτελεί επίσημο μέλος της AIMS. Επίσης, τελεί υπό την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του ΣΕΓΑΣ και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης. Παράλληλα υποστηρίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Χαλκηδόνας, Δέλτα και Κορδελιού – Ευόσμου, καθώς επίσης από πλήθος Θεσμικών Φορέων, Φορέων Υποστήριξης και Εθελοντικών Φορέων.

ΠΗΓΗ

Continue Reading

NEWS

ΟΑΣΘ Τι θα ισχύει με τα μειωμένα εισιτήρια από το νέο έτος

Published

on

Σε ερώτηση στη Βουλή για τον ΟΑΣΘ, απάντησε ο Υπουργός Μεταφορών, Κ. Καραμανλής τονίζοντας πως τα υπουργεία θα πληρώνουν από την αρχή του χρόνου το κόστος του μειωμένου εισιτηρίου σε κοινωνικές ομάδες στους Οργανισμούς.

“Όλοι τζάμπα. Φοιτητές, σώματα ασφαλείας, διάφορες κοινωνικές ομάδες. Δεν διαφωνούμε, αλλά θέλει το κράτος να κάνει κοινωνική πολιτική, πρέπει τα υπουργεία να δίνουν χρήματα στους Οργανισμούς για να μην καταρρέουν” τόνισε ο κ. Καραμανλής. “Μέχρι τώρα τα υπουργεία υποτίθεται έδιναν αυτά τα χρήματα στο τέλος του χρόνου, στην πράξη ποτέ δεν τα έδιναν. Τώρα, όπως αποφασίσαμε με τον αρμόδιο υφυπουργό Θόδωρο Σκυλακάκη αυτό θα γίνεται από την αρχή του χρόνου. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα παίρνει τα χρήματα από το Άμυνας, από το Εργασίας για να πληρώσει π.χ. τον ΟΑΣΘ”.

Ο υπουργός Μεταφορών αναφερόμενος ειδικά στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης επιτέθηκε σφοδρά στην πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ καθώς, όπως είπε, “με την κρατικοποίηση που έγινε το 2017, οι μέτοχοι του μπορούν να διεκδικήσουν χρήματα από το Δημόσιο πράγμα που θα εκτοξεύσει ακόμα περισσότερο τον λογαριασμού Σπίρτζη-Παππά“.

Ο ίδιος τόνισε ότι υπάρχει έντονη αντίδραση από τους μετόχους του ΟΑΣΘ “που θεωρούν ότι εξαπατήθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η προηγούμενη κυβέρνηση, αν περίμενε έως το 2019 θα μπορούσε να κάνει εντελώς διαφορετικά την διαδικασία. Όμως το έκανε το 2017 και αφήνει την πόρτα ανοιχτή οι μέτοχοι να διεκδικήσουν χρήματα από το Δημόσιο”.

Πηγή

Continue Reading

NEWS

Έρχεται ο «Ετεοκλής» – Βροχές και καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη

Published

on

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, ο «Ετεοκλής», αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο της χώρας από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, τις πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά και σε ημιορεινές περιοχές της βορειοδυτικής χώρας, καθώς και τους πολύ θυελλώδεις νοτιάδες, που τοπικά θα πνέουν με εντάσεις 9-10 μποφόρ, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου.

Ένα πολύ ισχυρό και βαθύ πρωτεύον βαρομετρικό χαμηλό, που συνδέεται με μια εκτεταμένη και ιδιαίτερα έντονη ατμοσφαιρική διαταραχή και το οποίο τις βραδινές ώρες της Πέμπτης βρισκόταν στη Μ. Βρετανία, κινείται γρήγορα προς τα νοτιοανατολικά και, ξεπερνώντας το εμπόδιο των Άλπεων, θα δημιουργήσει κατά τη διάρκεια της Παρασκευής ένα δευτερεύον βαθύ ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό στην Αδριατική. Το νέο βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει την κακοκαιρία «Ετεοκλής».

Το ΕΑΑ-meteo επισημαίνει ότι αν και το νέο κύμα κακοκαιρίας θα είναι σχετικά σύντομο (διάρκεια σχεδόν μίας ημέρας), εντούτοις θα είναι ιδιαίτερα έντονο, έως ότου απομακρυνθεί προς την ανατολική Μεσόγειο, όπου και θα εξασθενήσει.

Στην ελληνική μυθολογία ο Ετεοκλής ήταν γιος του Οιδίποδα και της Ιοκάστης, πατέρας του Λαοδάμαντα. Όταν ο Οιδίποδας παραιτήθηκε από το θρόνο της Θήβας, παρέδωσε την πόλη στους δυο γιους του, Ετεοκλή και Πολυνείκη, που συμφώνησαν να παίρνουν το βασίλειο εναλλάξ κάθε χρόνο. Μετά τον πρώτο χρόνο, ο Ετεοκλής αρνήθηκε να παραδώσει το θρόνο και ο Πολυνείκης επιτέθηκε στην πόλη των Θηβών με τους συμμάχους του (Επτά επί Θήβας). Και τα δυο αδέρφια σκοτώθηκαν στη μάχη.

Την Παρασκευή αναμένεται άστατος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικού χαρακτήρα, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στη Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και μετά το μεσημέρι στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Από αργά το απόγευμα ωστόσο και από τα δυτικά ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες, φαινόμενα που μέχρι αργά το βράδυ θα αποκτήσουν έντονο και τοπικά πολύ έντονο χαρακτήρα. Ισχυρές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά ορεινά, ενώ πολύ θυελλώδεις άνεμοι θα επικρατήσουν στο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 8 βαθμούς, στη Βόρεια Ελλάδα από 5 έως 13 βαθμούς, στην Ήπειρο και στην Κεντρική Ελλάδα από 2 έως 15, στη Δυτική και Νότια Ελλάδα από 8 έως 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 9 έως 16 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 17, και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, αλλά αργά το βράδυ θα στραφούν σε νότιους και θα ενισχυθούν στα 7 με 8 μποφόρ. Στο υπόλοιπο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 5 έως 6 μποφόρ και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ, αλλά αργά το βράδυ θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 8 μποφόρ και τάση περαιτέρω ενίσχυσης. Στο Ιόνιο πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι με ένταση αρχικά έως 6 μποφόρ και σταδιακή ενίσχυση το βράδυ σε θυελλώδεις έως πολύ θυελλώδεις 8 με 9 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές το βράδυ. Τη νύχτα προς Σάββατο θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 5 μποφόρ και από αργά το βράδυ νότιοι με εντάσεις έως 7 μποφόρ και τάση σημαντικής περαιτέρω ενίσχυσης τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη της Αθήνας από 12 έως 15 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με αυξημένη πιθανότητα για τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Βροχές θα εκδηλωθούν από αργά το βράδυ και τη νύχτα προς Σάββατο καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και μετά το μεσημέρι νοτιοανατολικοί μέτριοι. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς.

ΠΗΓΗ

Continue Reading

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ SKG247.gr ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Instagram #skg

TRENDING

Copyright © 2019 SKG 24|7 Powered by Wordpress.