Connect with us

NEWS

Οι αλλαγές για τα νοικοκυριά σε δόσεις, ΕΝΦΙΑ και φόρο εισοδήματος

Published

on

Σημαντικές διευκολύνσεις περιλαμβάνουν ρυθμίσεις του υπουργείου οικονομικών, καθώς σε νομοσχέδιο για την εταιρική διακυβέρνηση και την επιτροπή κεφαλαιαγοράς που κατατέθηκε στην Βουλή περιλαμβάνονται και οι ρυθμίσεις για αποπληρωμή σε 8 δόσεις για το φόρο εισοδήματος.

Το δρόμο της ψήφισης παίρνουν οι διατάξεις για με την οποία αυξάνονται οι δόσεις για την καταβολή του φετινού φόρους εισοδήματος από 3 διμηνιαίες για τα φυσικά πρόσωπα και 6 μηνιαίες για τα νομικά πρόσωπα σε 8 δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως και την τελευταία ημέρα τ ου Ιουλίου και την 8η την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου.

Επίσης ορίζεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν σε νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά στοιχεία η καταβολή του φόρου εισοδήματος θα γίνει σε έξι μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να πρέπει να αποπληρωθεί την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου και την τελευταία έως και τις 26 Φεβρουαρίου του 2021.

Περιλαμβάνεται επίσης διάταξης σύμφωνα με την οποία αν ο φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι και την λήξη της προθεσμίας της πρώτης από τις μηνιαίες δόσεις στις οποίες έχει προσδιοριστεί να αποπληρωθεί ο φόρος για το 2020 τότε ο φορολογούμενος δικαιούται έκπτωση 2% για το σύνολο του φόρου που κατέβαλε . Επανέρχεται δηλαδή η έκπτωση φόρου η οποία είχε καταργηθεί το 2016 λόγω μνημονιακών υποχρεώσεων.

Επίσης διάταξη του νομοσχεδίου θεσμοθετεί για φέτος την αποπληρωμή του ΕΝΦΙΑ σε έξι αντί για πέντε δόσεις με την πρώτη δόση να καταβάλλεται μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου και την έκτη έως και τις 26 Φεβρουαρίου.

Διατάξεις ανωνύμων εταιριών

Κατά τα λοιπά το Σχέδιο Νόμου «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνει διατάξεις που αποσκοπούν στην πιο αποτελεσματική και διαυγή Εταιρική Διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιριών, προσαρμόζοντας παράλληλα το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας της Αγοράς Κεφαλαίου στα νεότερα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα.

Το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου, που διαμορφώθηκε μετά από γόνιμη και εποικοδομητική διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς, δομείται κυρίως σε δύο πυλώνες:

1. Το Μέρος Α΄ στοχεύει στην αναμόρφωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, το οποίο μέχρι σήμερα διέπεται από τον ν.3016/2002. Η εν λόγω επικαιροποίηση καθίσταται επιτακτική, αν λάβει κανείς υπόψη τόσο την πάροδο σχεδόν δύο δεκαετιών από την εισαγωγή του ισχύοντος πλαισίου, όσο και την πρόσφατη, με τον ν.4548/2018, αναμόρφωση του δικαίου που διέπει τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών.

2. Το Μέρος Β’ στοχεύει στην εισαγωγή διατάξεων που συντείνουν στην ανάπτυξη της σύγχρονης αγοράς κεφαλαίου, ορισμένες εκ των οποίων ενσωματώνουν στην ελληνική νομοθεσία διατάξεις του ενωσιακού δικαίου ή θεσπίζουν εφαρμοστικά μέτρα για αυτές. Ειδικότερα: Ι. Με τις διατάξεις του Πρώτου Μέρους του Σχεδίου Νόμου, οι οποίες αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, υλοποιούνται τα ακόλουθα:

α) Εισάγεται αναλυτικό πλέγμα διατάξεων που διέπει τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου των εισηγμένων εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, εντάσσονται: Η υποχρέωση των εισηγμένων εταιρειών να διαθέτουν πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, κατά τρόπον ώστε να προασπίζεται η συγκρότησή του από πρόσωπα ικανά και κατάλληλα να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, σε σχέση με το μέγεθος και τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε εταιρείας. Η αναλυτική πρόβλεψη συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και πεδίων ευθύνης του διοικητικού συμβουλίου. Η ενίσχυση του ρόλου των ανεξαρτήτων μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η ρητή πρόβλεψη των ελαχίστων υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων που υπέχουν τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

β) Εισάγονται δύο νέες (δηλαδή, πέραν της επιτροπής ελέγχου του ν.4449/2017), επιτροπές του διοικητικού συμβουλίου, που στόχο έχουν να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και ορθολογική συμμόρφωση της εταιρείας με το νομοθετικό πλαίσιο. Πρόκειται για: την επιτροπή αποδοχών, της οποίας το έργο συνέχεται με την αποτελεσματική ικανοποίηση των προϋποθέσεων του εταιρικού νόμου περί διαμόρφωσης και ελέγχου της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας, και την επιτροπή υποψηφιοτήτων, της οποίας το έργο έγκειται στη διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων προς το διοικητικό συμβούλιο για την επιλογή προσώπων ως μελών, κατ’ εφαρμογή της πολιτικής καταλληλότητας.

γ) Αναβαθμίζονται ουσιωδώς οι απαιτούμενες οργανωτικές δομές της εταιρείας. Αυτό επιτυγχάνεται με τις εξής παρεμβάσεις: Απαιτείται η εταιρεία να υιοθετεί σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης ανάλογα με το μέγεθος, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Προβλέπεται υποχρέωση θέσπισης Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας, περίληψη του οποίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της, καθώς επίσης υποχρέωση μέριμνας για την κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας και των σημαντικών θυγατρικών της. Αποτυπώνονται οι αρμοδιότητες της μονάδας εξυπηρέτησης μετόχων η οποία θα μεριμνά για την άμεση, ακριβή και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων και την υποστήριξή τους για την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

δ) Προβλέπεται η υποχρέωση της εταιρείας για εφαρμογή Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καταρτισμένου από φορέα εγνωσμένου κύρους.

ε) Εισάγονται σαφείς και συγκεκριμένες υποχρεώσεις ενημέρωσης από την εταιρεία προς τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό. Προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας της αιτιολογημένης πρότασης των υποψηφίων να αναλάβουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου της. Εισάγεται μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων, με αρμοδιότητα την ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

ΙΙ. Στο Δεύτερο Μέρος του Σχεδίου Νόμου εισάγονται διατάξεις για τη σύγχρονη αγορά κεφαλαίου. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων: Ρυθμίζονται θέματα σύστασης, αδειοδότησης, λειτουργίας και διάθεσης των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.). Στόχος των ρυθμίσεων, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και της ενίσχυσης της ελληνικής επιχειρηματικότητας, είναι η σύσταση και λειτουργία Ο.Ε.Ε. στην Ελλάδα με τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά τα πρότυπα και άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. Αναμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσίευσης δελτίου σε περιπτώσεις δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

ΙΙΙ. Επιπλέον, στο Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνονται: Διατάξεις που αφορούν θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΠΗΓΗ

NEWS

Αρχίζουν την Τρίτη (14/7) οι εργασίες για τον ποδηλατόδρομο στη Λεωφόρο Νίκης

Published

on

Πιάνουν δουλειά από αύριο το πρωί, Τρίτη, τα συνεργεία του δήμου Θεσσαλονίκης προκειμένου να μεταφέρουν τον ποδηλατόδρομο από το πλακόστρωτο της Παλιάς Παραλίας στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος της παραλιακής Λεωφόρου Νίκης, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν προβλεφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και την απόδοση μέρους του δημόσιου χώρου στους πολίτες.

Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν δύο μέρες και θα εκτελεστούν από το ύψος του Ερυθρού Σταυρού έως τη Δημητρίου Γούναρη, με τον ποδηλατόδρομο να είναι διπλής κατεύθυνσης. Με την ολοκλήρωση των έργων στη Λ.Νίκης, σειρά θα πάρει η Λεωφόρος Κ.Καραμανλή, όπου και εκεί θα δημιουργηθεί ποδηλατόδρομος μήκους 3 χιλιομέτρων στη δεξιά λωρίδα και στις δύο κατευθύνσεις του δρόμου.

«Και στη Λ.Νίκης και στην Κ.Καραμανλή και αργότερα στη Γιαννιτσών -την οποία μελετάμε- θα γίνει ανακατασκευή του οδοστρώματος. Θα ξυθεί ο δρόμος και ασφαλτοστρωθεί, ενώ ο ποδηλατόδρομος θα “απομονωθεί” από την κυκλοφορία με εύκαμπτα πασαλάκια», δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ – ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9Fm» ο συνεργάτης του δημάρχου Θεσσαλονίκης για θέματα Βιώσιμης Κινητικότητας, Δημήτρης Μήτρου.

Αναφορικά με τον δρόμο της παραλιακής, ο κ.Μήτρου εξήγησε πως η αριστερή λωρίδα θα αστυνομεύεται ώστε να μην καταλαμβάνεται από παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα και να μην δημιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήματα, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. «Θα υπάρχει αυστηρή επιτήρηση από τη Δημοτική Αστυνομία και την Τροχαία», είπε χαρακτηριστικά, ενώ για την τροφοδοσία των καταστημάτων πρόσθεσε πως «εξυπηρετούνται σε συγκεκριμένες οι ώρες, υπάρχει πρόβλεψη και γι αυτό».

Όσο για την λεωφόρο Κ.Καραμανλή, οι εργασίες θα γίνουν από την Καυταντζόγλου έως και τη Βούλγαρη. «Προσπαθούμε να πάρουμε μέτρα για ένα κομμάτι του πληθυσμού που φοβάται να ανέβει στα αστικά λεωφορεία και δεν έχει αυτοκίνητο. Δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν ένα φθηνό μέσο μεταφοράς για να κάνουν τη δουλειά τους σε αυτή την υγειονομική κρίση», συμπλήρωσε ο κ.Μήτρου.

Στην επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων του δήμου Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε μέσω του «Πρακτορείου 104,9Fm» ο επικεφαλής της παράταξης «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα», Βασίλης Γάκης. Δήλωσε υπέρ των εναλλακτικών μέσων μετακίνησης των πολιτών, ωστόσο υποστήριξε πως υπάρχουν ελλείψεις στις μελέτες από την πλευρά της διοίκησης.

«Έχω μια μικρή επιφύλαξη εάν η Κ.Καραμανλή ενδείκνυται γι αυτού του είδους τη δράση. Είμαστε υπέρ των μέτρων αλλά με επιφυλάξεις. Κανένας δεν είναι αντίθετος να δημιουργηθούν εναλλακτικά μέσα μετακίνησης των πολιτών. Οι λεπτομέρειες είναι πολλές φορές που σκοτώνουν τη συναίνεση», είπε ο κ.Γάκης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Continue Reading

NEWS

Κορωνοϊός: Απαγορεύονται τα πανηγύρια έως το τέλος Ιουλίου

Published

on

Νωρίτερα είχε γίνει σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό κατά την οποία η κυβέρνηση είχε αποφασίσει να ζητήσει από τα μέλη της επιτροπής των ειδικών του υπουργείου Υγείας να εξετάσουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των πανηγυριών μέχρι τέλος Ιουλίου,πράγμα που είχε κάνει γνωστό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος  ο Στέλιος Πέτσας.

Παράλληλα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι εντείνονται οι έλεγχοι στα χερσαία σύνορα, και συγκεκριμένα στον Προμαχώνα και την Κακαβιά.

Συγκεκριμένα στη σύσκεψη αποφασίστηκε:

– να ενταθούν οι στοχευμένοι έλεγχοι με έμφαση στα σύνορα του Προμαχώνα. Όπως είπε ο κ. Πέτσας τα στοιχεία από τους ελέγχους δείχνουν ότι τα θετικά τεστ ήταν 4πλασια σε σχέση με το αεροδρόμιο «Ελεύθεριος Βενιζέλος».

– θα ελέγχονται εξονχυσιτκά τα έγγραφα όσων μπαίνουν από τον Προμαχώνα. Σε περίπτωση πλαστού εγγράφου θα επιβάλονται κυρώσεις

– να ενισχυθούν οι έλεγχοι στις πύλες εισόδου από την Αλβανία με τον κ. Πέτσα να σημειώνει ότι το Σαββατοκύριακο έγιναν 1011 έλεγχοι μόνο στην Κακαβιά.

– να ανοίξουν οι απευθείας πτήσεις από 15 Ιουλίου με τη Βρετανία και από τις 22 Ιουλίου με τη Σουηδία

– να ανοίξουν από το τέλος Ιουλίου πτήσεις και από άλλες χώρες που μέχρι σήμερα δεν είναι στην «λευκή λίστα», όπως π.χ. οι ΗΠΑ με την υποχρέωση επιδείξης αρνητικού ελέγχου που θα έχει γίνει έως 72 ώρες νωρίτερα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε, επίσης, ότι «όσοι εισέρχονται για μη ουσιώδεις λόγους, από τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη από το συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα, υποχρεούνται να επιδεικνύουν αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου (PCR) για τον κορωνοϊό, που να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδό τους στην Ελλάδα.

Παράλληλα περιορίζεται για τους επισκέπτες της χώρας ο ελάχιστος χρόνος συμπλήρωσης του PLF, από 48 στις 24, ώρες πριν την άφιξή τους».

protothema.gr

Continue Reading

NEWS

ΑΠΘ: Φοιτήτρια ιατρικής διαγνώστηκε θετική στον κορωνοϊό

Published

on

Θετική στον κορωνοϊό διαγνώσθηκε μια φοιτήτρια της Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για φοιτήτρια του τρίτου έτους, η οποία έκανε την πρακτική της σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Η κοπέλα δεν έχει συμπτώματα και παραμένει στο σπίτι της. Αυτό είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του τμήματος Ιατρικής Αστέριος Καραγιάννης, η φοιτήτρια έκανε την πρακτική της άσκηση και ενδεχομένως από εκεί να μολύνθηκε. Γίνεται έλεγχος και στις υπόλοιπες συμφοιτήτριές της, οι οποίες ήταν μαζί της στην πρακτική.

ΠΗΓΗ

Continue Reading

TRENDING

Copyright © 2020 SKG 24|7 Powered by Wordpress.