Άρχισαν οι εργασίες στην περιοχή της Βενιζέλου για το μετρό,μετά από 5 χρόνια στασιμότητας

Ξεκίνησαν σήμερα, μετά από πέντε χρόνια πλήρους στασιμότητας, οι εργασίες στο σταθμό Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης, τον τελευταίο σταθμό, ο οποίος θα ενταχθεί στο δίκτυο της βασικής γραμμής, στα τέλη του 2021.

Ήδη από το πρωί, εργάτες τοποθετούν πλέγματα περιμετρικά της πλατείας Καπνεργάτη, τα οποία φτάσουν λίγα μέτρα μακριά από τις εισόδους των καταστημάτων. Ο ελεύθερος διάδρομος για τους πεζούς, που υπάρχει στο σημείο, περιορίστηκε.

Οι πρώτες εργασίες που θα εκτελεστούν, με ημέρα έναρξης τη σημερινή, αφορούν στη δημιουργία των απαραίτητων εργοταξιακών χώρων και στις παρακάμψεις των δικτύων των οργανισμών κοινής ωφελείας, βόρεια της οδού Εγνατίας, στην οδό Βαμβακά (κοντά στο παλιό δημαρχείο της Θεσσαλονίκης) και νότια, στην πλατεία Καπνεργάτη.

Η «κατάληψη» του χώρου αναμένεται να διαρκέσει έξι μήνες, σύμφωνα με την ενημέρωση, που έχουν λάβει οι καταστηματάρχες από την επιβλέπουσα αρχή.

Πηγή

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *