Έκδήλωση για την καταπολέμηση του brain drain από το ΑΠΘ

Εκδήλωση για το φαινόμενο του brain drain πραγματοποιείται τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 και ώρα 17.30, στο Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του ΑΠΘ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΚΕΔΕΑ

“Το θέμα της εκδήλωσης αφορά την ανάσχεση του φαινομένου της μετανάστευσης εγκεφάλων με την μετατροπή της απειλής του brain drain σε ευκαιρία ως brain gain. Η εκδήλωση απευθύνεται σε νέους, επιστήμονες και μη, καθώς και σε φοιτητές που προβληματίζονται για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Θα παρουσιαστεί ένας αριθμός νεοφυών επιχειρήσεων, που δημιουργήθηκαν και επιβιώνουν στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης και στη συνέχεια θα υπάρξει ενημέρωση για τις πολλαπλές δυνατότητες υποστήριξης των νέων σε δράσεις απασχόλησης – επιχειρηματικής ενίσχυσης – επαγγελματικής καθοδήγησης και κατάρτισης.

Χρήσιμη θα αποβεί και η ανταλλαγή απόψεων και η δικτύωση με επιχειρήσεις και οργανισμούς και που υποστηρίζουν την απασχόληση, τις καινοτόμες ιδέες και την επιχειρηματικότητα των νέων με παροχή τεχνογνωσίας και οικονομικής υποστήριξης.

Συντονιστής της οργανωτικής επιτροπής είναι ο τ. καθηγητής πανεπιστημίου ∆ημήτριος Α. Γεωργίου, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε στο dgeorg@ee.duth.gr ή paremvasi.org@gmail.com .

Για το συντονισμό επίσης συνεργάστηκαν ο Πρόεδρος της Παρέμβασης κος Κ. Γεροντής και η κα Κ. Κουιμτζή με τον καθηγητή Γ. Τσόκα του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του ΑΠΘ.”