Προσφυγή Στεφανίδη στο ΣτΕ για την κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Χρήστος Στεφανίδης και τρία μέλη του παλαιού διοικητικού συμβουλίου κατά του ελληνικού δημοσίου, του νόμου 4482/2017 και της υπουργικής απόφασης με την οποία διορίστηκαν τα νέα μέλη του ΔΣ του ΟΑΣΘ, ο γενικός διευθυντής και ο ορκωτός λογιστής-ελεγκτής.

Στην αίτησή τους ζητούν με προσωρινή διαταγή να παγώσει η διαδικασία εκκαθάρισης του Οργανισμού, καθώς και η μεταβίβαση των μετοχών στη νεοσυσταθείσα εταιρεία Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης(ΟΣΕΘ Α.Ε.) η οποία θα λειτουργήσει τον Δεκέμβριο του 2019.

Παράλληλα, ο κ. Στεφανίδης, καθώς και ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΑΣΘ Νικόλαος Πετρογιάννης και ένα πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, η Αγγελική Γρηγοριάδου, που είναι και μέτοχοι ζητούν να ανασταλούν όλες οι σχετικές αποφάσεις για την εκκαθάριση του ΟΑΣΘ και κατόπιν να ακυρωθούν.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πολεμικού κλίματος τελετή παράδοσης-παραλαβής στο νέο Δ.Σ. του Οργανισμού, ο κ. Στεφανίδης είχε αντιπαρατεθεί λεκτικά με τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Χρήστο Σπίρτζη, ενώ είχε δηλώσει ότι έχει καταθέσει αίτηση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για να του αποδοθούν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή αντίγραφα από το Τμήμα Προμηθειών του ΟΑΣΘ, από τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., και κάθε πράξη της απερχόμενης διοίκησης, ώστε να αντιμετωπιστεί «τυχόν απόδοση κατηγοριών».

Παράλληλα, έχει ζητήσει τη χορήγηση εισαγγελικής παραγγελίας για την απομάκρυνση των νεοδιορισθέντων.

Στην αίτησή τους ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου τα στελέχη της παλαιάς  διοίκησης του ΟΑΣΘ υποστηρίζουν ότι η μεταβίβαση των μετοχών στο ελληνικό Δημόσιο και η σχετική υπουργική απόφαση είναι αντίθετα στις συνταγματικές επιταγές και στο ενωσιακό αλλά και ελληνικό δίκαιο.

Αναλυτικότερα, υποστηρίζεται ότι η όλη διαδικασία που τηρήθηκε έως τώρα αλλά και αυτή που είναι ακόμη σε εξέλιξη, αντιβαίνει στα άρθρα 5 , 17, 25 και 106 του Συντάγματος  που αφορούν την ελευθερία στην προσωπική και οικονομική ζωή της χώρας, την προστασία της ιδιοκτησίας στην  έννοια της οποίας περιέχονται και οι μετοχές, τα δικαιώματα των πολιτών στο κράτος δικαίου και η μέριμνα του κράτους για την προστασία και τον συντονισμό της οικονομικής δραστηριότητας.

Όμως, παραβιάζεται παράλληλα το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) το οποίο προστατεύει κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου την περιουσία, στην οποία εμπεριέχονται οικονομικά στοιχεία, όπως είναι αποδοχές,  μετοχές, κ.ά.

Την ίδια στιγμή, αναφέρεται ότι το νομοθετικό πλαίσιο διάλυσης του Ο.Α.Σ.Θ. προσκρούει και στον  κανονισμό 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  «για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές».

Πηγή: voria.gr