Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης

Η 18η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 16.00, στο Δημαρχείο (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος) με 54 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

Συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης ως ιδρυτικού μέλους στην υπό σύσταση Διεθνή Ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Association Internationale Sans But Lucratif) με την επωνυμία «Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος»

Λειτουργία δημοτικών κέντρων ενισχυτικής διδασκαλίας, σχολικού έτους 2018-19

Διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια υλικών για τη μετατροπή συμβατικών φωτεινών σηματοδοτών σε LED

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν στη συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων EUROCITIES και στο Δίκτυο EUROPA NOSTRA, για το 2018

Εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων κατά μήκος της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου»

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα των 53ων Δημητρίων, προφεστιβαλικές και παράλληλες εκδηλώσεις

Υποβολή πρότασης – αίτησης συμμετοχής του Δήμου στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2018- 2019»

Διοργάνωση τιμητικού αφιερώματος σε λογοτέχνες της πόλης

Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων των πέντε Δημοτικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας, έτους 2019

Η 18η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 16.00, στο Δημαρχείο (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος) με 54 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

Συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης ως ιδρυτικού μέλους στην υπό σύσταση Διεθνή Ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Association Internationale Sans But Lucratif) με την επωνυμία «Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος»

Λειτουργία δημοτικών κέντρων ενισχυτικής διδασκαλίας, σχολικού έτους 2018-19

Διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια υλικών για τη μετατροπή συμβατικών φωτεινών σηματοδοτών σε LED

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν στη συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων EUROCITIES και στο Δίκτυο EUROPA NOSTRA, για το 2018

Εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων κατά μήκος της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου»

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα των 53ων Δημητρίων, προφεστιβαλικές και παράλληλες εκδηλώσεις

Υποβολή πρότασης – αίτησης συμμετοχής του Δήμου στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2018- 2019»

Διοργάνωση τιμητικού αφιερώματος σε λογοτέχνες της πόλης

Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων των πέντε Δημοτικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας, έτους 2019

Πηγή

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *