Θετικές εξελίξεις για τον σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης

Στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων και την κατασκευή του σταθμού ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ του Μετρό Θεσσαλονίκης συμφώνησαν ομόφωνα οι αρμόδιοι φορείς σε χθεσινή τους συνάντηση, στα γραφεία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ.

Πρόκειται για εκπροσώπους των φορέων, που συνυπέγραψαν το μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας, που υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., με τίτλο «Για τη μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στο σκάμμα του σταθμού ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ στο πλαίσιο της κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης» και η ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε για τον σκοπό.

Η πρόταση αυτή, η οποία είναι σύμφωνη με την υπουργική απόφαση της 6.10.2015 προβλέπει την διατήρηση των αρχαιοτήτων κατά χώραν στο μεγαλύτερο μέρος τους, με ταυτόχρονη κατασκευή του υπόγειου σταθμού στο ίδιο σημείο και σε μεγαλύτερο βάθος. Η πρόταση αυτή, με τα σχέδια που την συνοδεύουν, θα κατατεθεί αρμοδίως τις αμέσως επόμενες μέρες στο Υπουργείο Πολιτισμού για την έκδοση της σχετικής απόφασης, ύστερα από τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ.

Η μελέτη θα παρουσιασθεί σε ειδική εκδήλωση μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Πηγή:thestival.gr