Το ΚΕΠΑ αναλαμβάνει να αναγεννήσει το Καπάνι

Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ταυτότητας της παραδοσιακής Αγοράς Βλάλη- το γνωστό  Καπάνι, το ΚΕΠΑ προχωρά στην υλοποίηση πιλοτικής δράσης με στόχο την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη αγορά.

Το ΚΕΠΑ έλαβε τη σχετική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο έργο Design for Europe που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε στρατηγική συνεργασία με το Σύλλογο Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου, το Resilient Thessaloniki, το Youthnest και το Creativity  Platform.

Συγκεκριμένα, κατόπιν μίας διαδικασίας που περιλάμβανε συνεντεύξεις με επιχειρηματίες που είναι εγκατεστημένοι στο χώρο της αγοράς, τη σύνθεση των κοινών προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί και τη συνεργασία με εξειδικευμένους σε θέματα αγορών συνεργάτες του ΚΕΠΑ από το εξωτερικό αποφασίστηκε η προτεινόμενη παρέμβαση να είναι η ανάπτυξη ενός κοινού λογότυπου με στόχο την ενίσχυση της ταυτότητας της αγοράς Καπάνι.
Η δράση θα στηριχθεί στην εφαρμογή της μεθοδολογίας και των εργαλείων του σχεδιασμού (Design) και στοχεύει στα εξής :

•    Να εντοπιστούν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες της Αγοράς Βλάλη.
•    Να σχεδιαστούν από κοινού με τους τοπικούς φορείς μια σειρά από λύσεις που θα απαντάνε στα παραπάνω προβλήματα.
•    Να γίνει μικρής κλίμακας δοκιμή των λύσεων αυτών σε πραγματικές συνθήκες.
•    Να προωθηθεί η μεθοδολογία του σχεδιασμού στην Ελλάδα.
•    Να αναδειχθεί  ο σχεδιασμός ως εργαλείο για την αντιμετώπιση  πολύπλοκων αστικών προκλήσεων.

Μάλιστα, στην κατεύθυνση αυτή θα πραγματοποιηθεί ειδικό θεματικό εργαστήριο (work shop) την Τετάρτη 07/12 στις 15:30 στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο για τους επιχειρηματίες της Αγοράς Καπάνι. Στο εργαστήριο θα οριστικοποιηθεί από κοινού με τους φορείς και τις επιχειρήσεις το περιεχόμενο των επιμέρους ενεργειών που θα υλοποιηθούν και θα συνοδεύουν την έκδοση του λογότυπου, οι οποίες και θα ανακοινωθούν τις αμέσως προσεχείς ημέρες.

Πηγή: voria.gr