Το Wave στην Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο της εδραίωσης του επιστημονικού πνεύματος  , αλλά και της προώθησης της επιστημονικής γνώσης ο μη κερδοσκοπικός –εκπαιδευτικός οργανισμός « Άφιξις» διοργανώνει στις 3 έως 6 Νοεμβρίου του 2016  το εκθεσιακό συνέδριο «WAVE» ( World Academic Expo ).

To συνέδριο αυτό έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και επομένως απευθύνεται σε φοιτητές όλων των βαθμίδων, αλλά και σε ένα ευρύ κοινό ακαδημαϊκών, επαγγελματιών ερευνητών , επιχειρηματιών και πολλών πολιτειακών φορέων. Οι τελευταίοι θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εργασίες που θα παρουσιάσουν οι συμμετέχοντες , γεγονός που τους δίνει την ευκαιρία αφενός να αξιολογήσουν την ποιότητα και το περιεχόμενο των εργασιών και αφετέρου να γεφυρωθούν τα όποια χάσματα υπάρχουν μεταξύ των γενεών και να εδραιωθεί ένα κλίμα συνεργασίας του «παλαιού» με το «νέο».

Ταυτόχρονα , το εν λόγω εγχείρημα θα φέρει στο προσκήνιο πλήθος επιστημονικών θεμάτων , άξιων προς συζήτηση, προσφέροντας έτσι τροφή για περαιτέρω έρευνα  , καθώς και την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών. Αναμφίβολα , το κοινό αντλεί πλήθος χρήσιμων πληροφοριών , ενώ ακόμη και οι λιγότερο καταρτισμένοι έχουν την ευκαιρία να συνυπάρξουν σε ένα επιστημονικό περιβάλλον με τους πλέον ειδήμονες.  Η παρουσίαση του έργου τους θα διευρύνει τον κύκλο γνωριμιών του επιστημονικού κλάδου  και θα τους διδάξει τεχνικές επικοινωνίας και έκθεσης σε ένα αντίστοιχο ακροατήριο. Το σπουδαιότερο όλων βέβαια, πέραν των γνωριμιών και της διεύρυνσης των οριζόντων τους , είναι η δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασής τους, στην περίπτωση που κάποιος φορέας εντοπίσει στους ίδιους τους φοιτητές και τις εργασίες τους χαρακτηριστικά αξιόλογα και χρήσιμα.

Ευκαιρίες όπως αυτή του WAVE  και του οργανισμού «Άφιξις» συνεισφέρουν στην γνώση και τον πολιτισμό και αξίζει να τις εκμεταλλευτεί το κοινό της πόλης μας. Σε περίπτωση μάλιστα, που κάποιος ενδιαφέρεται να παρέχει εθελοντικά υπηρεσίες, μπορεί να καταθέσει αίτηση έως και τις 15 / 10 στην ιστοσελίδα του συνεδρίου ( wave.afixis.org ). Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις δράσεις του συνεδρίου θα έχουν πρόσβαση σε workshops, exhibitions και διαφόρων ειδών παρουσιάσεις, ενώ στο τέλος θα τους δοθεί ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης. Λοιπόν, μην χάσετε την ευκαιρία!

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις ιστοσελίδες :
https://www.facebook.com/wave.afixis/?fref=ts

http://wave.afixis.org/el/