27 δημοφιλή ονόματα από μάρκες που προφέρουμε λάθος

Μπορεί να έχουν καθιερωθεί να προφέρονται με έναν τρόπο, ωστόσο στην πραγματικότητα αυτός ο τρόπος είναι λάθος:

Ο λόγος για μια σειρά από δημοφιλή brand names, που σε όλο τον κόσμο τείνουν προφέρονται λάθος. Σε δημοσίευμα του ScoopWhoop παρατίθενται κάποια από αυτά- και η σωστή προφορά:

Adidas: Στην Ελλάδα πάντως το προφέρουμε σωστά (Aah-dee-das), εν αντιθέσει με το «uh-deed-das» που συναντά κανείς αλλού

Porsche: Το λέμε «Πόρσε» ενώ είναι «Por-Shaa»

Hoegaarden: Δεν είναι «Ho-Garden» αλλά «Hoo-Gardern»

Sega: Κι όμως, δεν είναι «Σέγκα» ή «Say-ga», αλλά «See-ga»

Stella Artois: Στην Ελλάδα το λέμε καλά (Στέλλα Αρτουά)

Amazon: «Ama-Zun» (Δηλαδή Άμαζουν) αντί για «Ama-Zohn»

Lamborghini: «Lambor-Gee-Nee» αντί για «Lambor-Ginni»

Volkswagen: «Foaks-Vaa-Gun» αντί για «Volks-wagon» ή «Φολκσβάγκεν» όπως είναι το «ελληπρεπέστερο».

Avon: «A-one» αντί για «A-vawn».

Del Monte: «Del Mon-tay» αντί «Del Mont»

Schwarzkopf: «Shwartz-kof» αντί για «Swwartz-cop»

VanHeusen: «Van Hew-son» αντί για «Van Hoo-sen»

TAGHeuer: «Tag Hew-Air» αντί για «Taag Hoy-yer»

NIKE : Nai- key αντί για Νaik

GIVENCHY : Jhee-Von-Shee αντί για Gi-ven-chee

Hermes: Air-mez αντί του λάθους Her-mees

Christian Dior : το σωστό είναι Kris-cheen Dee-or αντί του Kris-tian Die-or

Louis Vuitton : Loo-ee We-taahn αντί του Loo-is Vee-ton

Yves Saint Lauren: Eve San Lo-Ron αντί Ves Saint Lau-rent

Chevrolet: Shev-ro-ley αντί Shev-ro-let

Renault : Re-No αντί Re-nault

Versace: Ver-saa-chi αντί του Ver-saa-kay

Adobe: Uh-doe-be αντί του A-dobe

Benetton: Bene-tawn αντί Ben-e-ten

Asus: A-seuss αντί του A-Soos

Hyundai : Hun-Day αντί του Hyoon-die

Samsung : Sam -Song αντί Sam-Sung

Πηγή

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *