8 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς της Καλαμαριάς

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» περιόδου 2018-2019 ανακοινώνει ο δήμος Καλαμαριάς.
Περισσότερα εδώ.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *