Δ. Παύλου Μελά: Επιβράβευση πολιτών για την ενίσχυση της ανακύκλωσης

Ένα πολυεπίπεδο σύστημα επιβράβευσης των πολιτών με ανταποδοτικές παροχές και με σκοπό την ανάπτυξη κινήτρων για την εντατικότερη ανακύκλωση προωθεί ο δήμος Παύλου Μελά.

Το σύστημα εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης «Tropa Verde», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το σύστημα υποστηρίζεται από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα πολυμέσων που συνδέει με διαδραστικό τρόπο τις τοποθεσίες όπου οι πολίτες μπορούν να αποθέτουν τα ανακυκλώσιμα υλικά και τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται παρέχοντας δώρα ή εκπτώσεις στους πολίτες.

Οι δράσεις που αφορούν στη μεταφορά της καλής πρακτικής παρουσιάζουν ισχυρή συμπληρωματικότητα με τις ενέργειες του Δήμου Παύλου Μελά με στόχο τη δημιουργία Πράσινου Σημείου και την προώθηση της Ορθής Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στην παρουσίαση του Προγράμματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης «Tropa Verde» την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 18.00 π.μ. στο Κέντρο πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης.

Στην εκδήλωση θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των στόχων του προγράμματος καθώς και συζήτηση με πολίτες και κοινωνικούς εταίρους για την τελική διαμόρφωσή του.

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση θα μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προκειμένου να συμμετάσχουν στο Τοπικό Δίκτυο Υποστήριξης της δράσης ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Παύλου Μελά συμμετέχει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας URBACT III σε συνεργασία με τους Δήμους Santiago de Compostela (Ισπανία) και Zuglo (Ουγγαρία), στη δημιουργία του δικτύου μεταφοράς γνώσης «Tropa Verde». (Πηγή)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *