Δείτε πως οραματίζεται ο Μπουτάρης τη Θεσσαλονίκη του 2030

«Για να γίνει η Θεσσαλονίκη μια πραγματικά ανθεκτική πόλη απαιτείται σκληρή δουλειά και συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων και κοινοτήτων. Η Στρατηγική αυτή είναι μια δήλωση των αξιών της πόλης και ένας οδικός χάρτης που περιγράφει τον τρόπο και τις περιοχές εστίασης για την οικοδόμηση μιας δυναμικής Θεσσαλονίκης για τις επόμενες δεκαετίες, μέσω ενός κοινού οράματος για το αύριο.» δήλωσε ο Γιάννης Μπουτάρης.

Θεσσαλονίκη 2030 – Στρατηγική Αστικής Ανθεκτικότητας

Brochure_GRweb-1