Διαμαρτυρία των συμβασιούχων του ΦΟΔΣΑ

Συγκεντρώθηκαν αυτήν την ώρα έξω από τα γραφεία του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας συμβασιούχοι του οργανισμού που διαμαρτύρονται για την ανανέωση της σύμβασης τους έως το τέλος του 2017.

Οι εργαζόμενοι επικαλούνται την ανανέωση σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου 4429/20016 που δίνει αυτοδικαίως ανανέωση των συμβάσεων έως τις 31/12/2017 κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.