Δήμος Θεσσαλονίκης: Εγκρίθηκε ο ισολογισμός του 2018

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο απολογισμός, ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα Χρήσης της Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2018 που αποτέλεσαν το θέμα ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Μιχάλης Κούπκας, αφού σημείωσε ότι αφορά πεπραγμένα προηγούμενης διοίκησης, τόνισε ότι για τον ίδιο προσωπικά μεγάλο ζήτημα αποτελούν οι ανείσπρακτες οφειλές προηγούμενων ετών από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με δήμο και κυρίως από καταλογισμούς. Στην πρώτη περίπτωση, όπως είπε, μιλάμε για 73 εκατ. ευρώ και στη δεύτερη για 79 εκατ. ευρώ. Στην πρώτη περίπτωση, έχουμε απαιτήσεις από το 1987 όπως είπε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι «δεν μπορούμε από τόσο παλιά χρόνια να περιμένουμε τίποτα απολύτως και πρέπει σύντομα να πάρουμε όλοι μαζί μια απόφαση για το τι κάνουμε γι’ αυτές τις απαιτήσεις που κάθε χρόνο σαν τα βαρίδια αποτυπώνονται στον ισολογισμό του δήμου». Ο κ. Αβαρλής από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι το συντομότερο δυνατό θα γίνει ένας διαχωρισμός μικρο-οφειλετών και μεγαλο-οφειλετών.

Ο κ. Κούπκας υπογράμμισε ότι το κεφάλαιο του Δήμου αυξήθηκε κατά 2.646.920,35€, ενώ οι τακτικές επιχορηγήσεις μειώθηκαν κατά 9.825.764,87€ λόγω της μείωσης του κονδυλίου των ΚΑΠ για τα προνοιακά επιδόματα.

Επίσης, ανέφερε ότι προχωρά ο προγραμματισμός του προϋπολογισμού για το 2020 που θα είναι «ρεαλιστικός και υλοποιήσιμος» και σχηματίζεται με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των Θεσσαλονικέων.

Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, εκπρόσωπος της εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., Χρήστος Ρουκουνάκης έκανε 4 συγκεκριμένες παρατηρήσεις, διευκρινίζοντας ότι αυτό που κάνουν οι ορκωτοί είναι ότι ελέγχουν το αν οι πράξεις που κάνει ο δήμος έχουν απεικονιστεί σωστά στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Για το Οικονομικό Έτος 2018 με τα εισπραχθέντα έσοδα να ανέρχονται στα 288.890.329,78€ (συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου του 2017) και το σύνολο των εξόδων στα 236.006.975,98€.

Δείτε τον ισολογισμό χρήσης 2018 εδώ

Πηγή

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *