Δωρεάν σχολικά γεύματα σε Δημοτικά Σχολεία της Θεσσαλονίκης

Το Υπουργείο Παιδείας ξεκινά το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» για το σχολικό έτος 2018 – 2019, ένα πρόγραμμα που αφορά 954 δημοτικά σχολεία ανά την Ελλάδα.

Στην ανακοίνωση εκφράζεται ποικιλοτρόπως η βούληση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων να ενισχύσουν τους μαθητές. Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» για το σχολικό έτος 2018-19 απευθύνεται σε όλους τους μαθητές 954 Δημοτικών Σχολείων και αφορά 153.367 μαθητές, ενώ παράλληλα γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες ώστε το πρόγραμμα να συνεχισθεί και το επόμενο διδακτικό έτος, 2019-2020.

Το πρόγραμμα στοχεύει αφενός στην αντιμετώπιση όσο είναι δυνατόν των αναγκών σίτισης των μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και αφετέρου στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αποτροπή φαινόμενων σχολικής διαρροής. Το σχολείο αποτελεί βασικό πεδίο εφαρμογής τέτοιου είδους δράσεων, λόγω του εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και ευρύτερα κοινωνικού του ρόλου.

Τα «Σχολικά Γεύματα» παρασκευάζονται από επιλεγμένους προμηθευτές, που διαθέτουν τα απαιτούμενα συστήματα υγιεινής και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που έχουν οριστεί. Ακόμη, προβλέπονται συνεχείς πιστοποιημένοι έλεγχοι από αρμόδιους φορείς κατά την προμήθεια, διαδικασία παρασκευής και διανομής των γευμάτων.

Το μενού που θα τρώνε τα παιδιά:


Όλα τα δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»:


Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *