Ευκαιρίες σε νέους πτυχιούχους για πρόσληψη σε τράπεζα χωρίς απαίτηση επαγγελματικής πείρας

Ευκαιρία να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους στην Eurobank έχουν νέοι απόφοιτοι σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ, που δεν διαθέτουν καθόλου επαγγελματική πείρα, ή έχουν εργαστεί το πολύ για δύο χρόνια στον ιδιωτικό τομέα.

Το πρόγραμμα «BeAPro» in Eurobank απευθύνεται σε νέους και νέες με ενθουσιασμό, ευελιξία και όρεξη για δημιουργία, ανθρώπους που τους αρέσει η τεχνολογία και η καινοτομία και που μοιράζονται τις ίδιες αξίες με τον όμιλο.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων σπουδών όχι μόνο σχετικών με την τραπεζική, αλλά και με διαφορετική κατεύθυνση, αρκεί να τους ενδιαφέρει η προοπτική καριέρας στον τραπεζικό κλάδο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://eurobank.workable.com/jobs/464567/candidates/new. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν απαραίτητα εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *