Εγκρίθηκε το σχέδιο για υπόγειους κάδους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Υπεγράφη σήμερα η σύμβαση του έργου «Κατασκευή ορυγμάτων για την τοποθέτηση υπόγειων κάδων στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης», ανάμεσα στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων-Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάση Παππά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Το έργο αφορά στην εκσκαφή ορυγμάτων σε επιλεγμένες θέσεις στο ιστορικό-εμπορικό κέντρο της πόλης και ειδικότερα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Τσιμισκή, Δωδεκανήσου, Εγνατίας και Αγγελάκη, για την τοποθέτηση συστήματος υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης σημειώνει ότι εγκρίθηκε η χωροθέτηση 40 θέσεων εντός του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, με στόχο την τοποθέτηση 100 συνολικά υπόγειων συστημάτων κάδων απορριμμάτων.

Το παραπάνω έργο στοχεύει στην:

– αναβάθμιση του αστικού φυσικού περιβάλλοντος
– βελτίωση των συνθηκών υγιεινής
– βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και της εικόνας της πόλης για τους επισκέπτες
– βιώσιμη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων.

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται σε εννέα μήνες και οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό την εποπτεία της Εφορίας Αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *