Καυτανζόγλειο: Έτσι άνοιξε ο δρόμος για τον ΠΑΟΚ

Άνοιξε ο δρόμος για τη χρήση του Καυταντζογλείου από τον ΠΑΟΚ, για το διάστημα που θα διαρκέσουν οι εργασίες ανακατασκευής του γηπέδου της Τούμπας, με το νέο αθλητικό νομοσχέδιο.

Όπως σημείωσε ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, συμπληρώνεται νομοθετικά η δυνατότητα χρηματοδότησης, από Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες, παρεμβάσεων σε αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Δημόσιο και δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού του κόστους των παρεμβάσεων αυτών με τα μισθώματα χρήσης των εγκαταστάσεων (π.χ. Καυταντζόγλειο και χρήση του από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ).

Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει την αναμόρφωση της ΕΕΑ:

Ένα βασικό και πολυαναμενόμενο κομμάτι του νομοσχεδίου, αφορά την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η ΕΕΑ παραμένει ανεξάρτητη αρχή, μη υποκείμενη σε εποπτεία και οποιονδήποτε έλεγχο νομιμότητας ή σκοπιμότητας από τον υφυπουργό Αθλητισμού, ή οποιοδήποτε άλλο όργανο της κυβέρνησης ή της ΓΓΑ. Τα μέλη της διορίζονται με απόφαση του υφυπουργού Αθλητισμού, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Ο πρόεδρος (και ο αναπληρωτής του) πρέπει να είναι συνταξιούχος ανώτατος ή ανώτερος δικαστικός λειτουργός. Τα υπόλοιπα έξι μέλη (και οι αναπληρωτές τους) ως εξής:

-Καθηγητής εν ενεργεία ή ομότιμος ή αναπληρωτής ή επίκουρος ΑΕΙ στο γνωστικό αντικείμενο της οργάνωσης και διαχείρισης αθλητικών οργανισμών ή οποιουδήποτε κλάδου του Εμπορικού Δικαίου.

-Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με εμπειρία σε θέματα δικαίου εταιρειών.

-Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με εμπειρία σε θέματα αθλητικού δικαίου.

-Πτυχιούχος ΑΕΙ, οικονομολόγος, με άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

-Δύο πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και με επιστημονική κατάρτιση από τον χώρο του αθλητισμού.

Η απόρριψη χορήγησης πιστοποιητικού ή η ανάκλησή του, εφόσον αφορά σε κωλύματα, θα οδηγεί σε αποβολή της ομάδας από τις διοργανώσεις στις οποίες μετέχει. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, θα τιμωρείται με αφαίρεση βαθμών. Τα δικαιολογητικά για χορήγηση πιστοποιητικού θα πρέπει να υποβάλλονται έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους και οι έλεγχοι θα ολοκληρώνονται έως τις 31 Ιουλίου.

Εναρμόνιση με την ολιστική μελέτη των ΦΙΦΑ-ΟΥΕΦΑ

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης της νομοθεσίας με την ολιστική μελέτη για το ελληνικό ποδόσφαιρο, που παρέδωσαν πριν λίγο καιρό η ΦΙΦΑ και η ΟΥΕΦΑ, το νομοσχέδιο προβλέπει τα εξής:

-Οι εκλογές της ΕΠΟ θα διεξάγονται εντός των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, σε αντίθεση με τις εκλογές όλων των άλλων Ομοσπονδιών που διεξάγονται τους μήνες έπειτα από την διεξαγωγή των ΟΑ (η ρύθμιση δεν αφορά τις φετινές αρχαιρεσίες).

-Για την αντιμετώπιση της βίας επικαιροποιείται και εκσυγχρονίζεται το νομικό πλαίσιο που διέπει τις Λέσχες Φιλάθλων. Εξορθολογίζονται τα τοπικά και χρονικά όρια της αστικής ευθύνης των ομάδων και ταυτίζονται πλέον με τα αντίστοιχα όρια της πειθαρχικής τους ευθύνης.

-Τα αντίγραφα ποινικών μητρώων μελών του δ.σ. Λεσχών, που υποβάλλονται κατ’ έτος για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας από τη ΓΓΑ, θα είναι του τελευταίου διμήνου πριν την υποβολή τους.

-Δυνατότητα δημιουργίας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λεσχών Φιλάθλων από τουλάχιστον 10 Λέσχες διαφορετικών μεταξύ τους ομάδων.

-Νέο σύστημα διενέργειας οργανωμένων μετακινήσεων φιλάθλων φιλοξενούμενων ομάδων και κυρώσεις για πράξεις βίας και πρόκλησης επεισοδίων.

-Επανεισάγεται η απαγόρευση αναστολής και μετατροπής των στερητικών της ελευθερίας ποινών για αδικήματα αθλητικής βίας (ιδιώνυμο).

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι οι εκθέσεις που αφορούν ύποπτους για χειραγώγηση αγώνες θα κοινοποιούνται στην Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α), που είναι πλέον το αρμόδιο όργανο της Πολιτείας, και όχι στην ΕΕΑ. Μέ βάση τις εισηγήσεις της Ε.Π.ΑΘΛ.Α., η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων θα μπορεί να αποκλείει διοργανώσεις, αθλήματα, ομάδες, αθλητές κ.λπ. από γεγονότα που προσφέρονται προς στοιχηματισμό.

Ακόμη, οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που δεν καταχωρούν τις αθλητικές τους εγκαταστάσεις στην πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ» δεν θα εντάσσονται στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους και στα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΓΓΑ.

Πηγή