Μέχρι τέλη Νοέμβρη τα δικαιολογητικά στον ΟΑΣΘ για το φοιτητικό πάσο

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα πρέπει οι πρωτοετείς φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ να φέρουν τα απαραίτητα έγγραφα για το φοιτητικό πάσο, ανακοίνωσε ο ΟΑΣΘ, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας, η οποία και παρέχει το δικαίωμα καταβολής μειωμένου εισιτηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όσο διάστημα αναγράφεται επί αυτής.

Έως την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, οι πρωτοετείς δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο με την επίδειξη της βεβαίωσης εγγραφής τους στη σχολή τους και της αστυνομικής τους ταυτότητας

Για τη μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς με μειωμένο κόμιστρο, οι υπόλοιποι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οφείλουν να επιδεικνύουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, καταλήγει ο Οργανισμός.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *