Νέες προσλήψεις 78 ατόμων σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης

Την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εβδοµήντα οκτώ (78) ατόµων «για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων», ανακοίνωσε το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ».

Πρόκειται για:

14 ∆Ε Προσωπικού Φύλαξης
64 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί για κάλυψη των αναγκών όλων των χώρων του Νοσοκομείου και του Ξενώνα Πυλαίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 04/01/2018 έως και 15/01/2018.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Πηγή

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *