Παρέμβαση εργαζομένων στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης

Με 71 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα πραγματοποιηθεί στις 16.00 το απόγευμα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.
Την ώρα του δημοτικού συμβουλίου και συγκεριμένα στις 17.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί παρέμβαση από εργαζόμενους στο δήμο.
Να σημειωθεί πως σε σχετική ανακοίνωση της ΔΑΚΕ του δήμου Θεσσαλονίκης, αναφέρονται μεταξύ άλλων, πως, ”από το Νοέμβριο του 2017 υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αποζημίωση σε χρήμα προς τους εργαζόμενους των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) της περιόδου 2012-2016. Η απόφαση δεν έχει υλοποιηθεί με απόλυτη ευθύνη της διοίκησης του Δήμου και του πολιτικού προϊσταμένου όλων – του Δημάρχου. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου περιμένει, ακόμη, τις διευκρινίσεις που ζήτησε κι η διοίκηση Μπουτάρη περί άλλων τυρβάζει. Η ίδια διοίκηση δεν έχει καταφέρει να συντάξει σωστά μια έκθεση για να αποδοθούν δεδουλευμένα νυχτερινά και εξαιρέσιμα στους υπαλλήλους”.
Τέλος, να αναφερθεί πως μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στο δημοτικό σύμβούλιο είναι:
Ενημέρωση για την κατάσταση στον τομέα της καθαριότητας
Ενημέρωση σχετικά με την 1η Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου
Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2018 λόγω ένταξης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αγίου Σπυρίδωνα» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για το έργο με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας»
Χορήγηση της τιμητικής διάκρισης του Αργυρού Μεταλλίου της Θεσσαλονίκης και απονομή πλακέτας στον συγγραφέα Άμος Οζ
Προγράμματα ενηλίκων του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
Εκδηλώσεις των δημοτικών μουσικών σχημάτων για την περίοδο, Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2018
Συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης σε υποβολή χρηματοδοτούμενης πρότασης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Η επιστήμη συναντά τα Κοινοβούλια – Το πιλοτικό πρόγραμμα των Επιστημών συναντά τις Περιφέρειες – Ελλάδα»
Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.Δη.Θ) και εκλογή Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου «Ο Άγιος Στυλιανός»

ΠΗΓΗ

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *