Συνεδριάζει σήμερα το ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας

Τακτική συνεδρίαση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) σήμερα στις 13.00 στα γραφεία της, επί της οδού 26ηςΟκτωβρίου 43.

Να σημειωθεί πως μεταξύ των θεμάτων, θα συζητηθεί τόσο αυτό του ΟΑΣΘ, όσο και το προσφυγικό, αλλά και ο τρόπος αντιμετώπισης πυρκαγιών.

Ημερήσια Διάταξη

Αναλυτικά τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Επικύρωση πρακτικών συνεδρίασης 11/2018.

2. Παρουσίαση δικτύου εξωτερικών συνεργατών ΕΕΤΑΑ για έργα ΥΠΕΠΕΡΑΑ.

3. Μεταβίβαση ακινήτων στην “Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) α.ε.”, άμεσα θυγατρική της “Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) α.ε.”- Υπερταμείο.

4. Προσφυγικές ροές – μεταφορά προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

5. ΟΑΣΘ, – εκχώρηση συγκοινωνιακών γραμμών.

6. Συζήτηση για την αναθεώρηση του σχεδιασμού και του τρόπου αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

7. Αίτημα για διατήρηση του προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των ΟΤΑ.

8. Πρόταση Δήμου Ηράκλειας για επανεξέταση κριτηρίων εξισωτικών αποζημιώσεων.

9. Αίτημα ψήφισης διάταξης για τον μεταξύ των ΟΤΑ δανεισμό καυσίμων (έγκριση).

10. Επιθεώρηση επαναπιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας ΠΕΔΚΜ.

11. Έναρξη του προγράμματος Smart Rural από ΠΕΔΚΜ.

12. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (4/9/2018) (έγκριση).

13. Υπόδειξη εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ» προϋπολογισμού 10.815.570 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη.(έγκριση)

14. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή καθορισμού λατομικών περιοχών Πέλλας.

15. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Γ.Σ. (24-9-2018) και στο Δ.Σ. του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Marketing Ν. Θεσσαλονίκης (έγκριση).

16. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή διαγωνισμού για έργα που αφορούν τον ΟΣΕ και εκτελούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προϋπολογισμού που υπερβαίνει το 1.000.000 € για το έτος 2018. (έγκριση)

17. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παιδικών Χαρών Ν. Ημαθίας.

18. Ορισμός εκπροσώπου ΠΕΔΚΜ στην Τακτική ΓΣ της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ α.ε.» και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (12/10/18). έγκριση

19. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παιδικών Χαρών ΠΕ Κιλκίς.

20. Αντικατάσταση τακτικού εκπροσώπου κ. Σαμλίδη Μιχαήλ, Δημοτικού Συμβούλου Έδεσσας στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών Νομού Πέλλας λόγω παραίτησης του από την Επιτροπή.

21. Τροποποίηση π/σμού έτους 2018.

22. Δέσμευση πιστώσεων.

23. Αναδιάρθρωση προγράμματος επιμορφωτικών δράσεων ΠΕΔΚΜ 2018-2019.

24. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *