Ποια φράση “σκοτώνει” την αξιοπιστία μας;

Σε συνεντεύξεις για εργασία, σε δημόσιες ομιλίες, ακόμα και σε κουβέντες μεταξύ γνωστών και φίλων, υπάρχουν κάποιες λέξεις που «ανάβουν τα λαμπάκια» σε έμπειρους ακροατές και τους κάνουν πολύ επιφυλακτικούς σχετικά με τα όσα λέει ο ομιλητής που τις χρησιμοποιεί.

Μια από αυτές τις λέξεις-εκφράσεις, η οποία κυριολεκτικά «σκοτώνει» την αξιοπιστία του συνομιλητή είναι η έκφραση “στην πραγματικότητα” (actually, στα αγγλικά). Η σωστή της χρήση προϋποθέτει σύγκριση και διευκρίνιση. Δηλαδή, συγκρίνουμε δύο ή περισσότερα πράγματα και λέμε «στην πραγματικότητα» όταν θέλουμε να ξεχωρίσουμε κάποιο.

Αν αυτή η σύγκριση-διευκρίνιση δεν υπάρχει και απλώς χρησιμοποιούμε την έκφραση “στην πραγματικότητα” για να τονίσουμε, π.χ., μια ικανότητά μας, τότε οι έμπειροι ακροατές “μπαίνουν στην άμυνα” και αυτόματα επιδιώκουν να διερευνήσουν περαιτέρω αυτά που λέμε.

Καλό, λοιπόν, είναι να αποφεύγουμε τη χρήση της σε δημόσιο ή ιδιωτικό λόγο, αν δεν είμαστε σίγουροι ότι τη χρησιμοποιούμε σωστά.