Πώς θα είναι το νέο Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Τη δημιουργία Δημόσιας Αρχής Μεταφορών (ΔΑΜ) στη μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης, ως μετεξέλιξη του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) προωθεί η κυβέρνηση.
Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της Αρχής περιγράφονται στο 44 σελίδων πόρισμα της Επιτροπής η οποία συστάθηκε γι’ αυτό το σκοπό από το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και παρουσιάζονται κατ’ αποκλειστικότητα από την Voria.gr. Επί του πορίσματος θα γίνουν παρατηρήσεις από όλες τις πλευρές και τους φορείς οι οποίοι συμμετείχαν στην εκπόνησή του οι οποίες θα σταλούν στο υπουργείο Μεταφορών ως την προσεχή Δευτέρα 17 Οκτωβρίου.
Τις παρατηρήσεις θα τις επεξεργαστούν τα στελέχη του υπουργείου και εν συνεχεία θα στείλουν προς κάθε εμπλεκόμενο το τελικό πόρισμα. Μετά την ολοκλήρωση των επεξεργασιών η κυβέρνηση δια του αρμόδιου υπουργείου θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη σύσταση της ΔΑΜ.

Ποιοι συμμετείχαν στην Επιτροπή
Η Επιτροπή κατέληξε στο πόρισμά της έπειτα από οκτώ συνεδριάσεις, αρχής γενομένης από τον περασμένο Μάρτιο έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου. Σε αυτήν συμμετείχαν οι Βασίλειος Καλλιβώκας, προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του ΥΠΟΜΕΔΙ και Τριαντάφυλλος Παπαντριανταφύλλου, προϊστάμενος Διεύθυνσης Συνδυασμένων Μεταφορών, ως πρόεδροι, καθώς και οι Γεώργιος Πατσιαβός, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του ΥΠΟΜΕΔΙ, Αθανάσιος Κουτσονίκας, προϊστάμενος Τμήματος Αστικών Μεταφορών του ΥΠΟΜΕΔΙ, Αγγελική Κανελλοπούλου, εκπρόσωπος του υπουργού Μεταφορών, Ασπασία Ιορδανίδου, εκπρόσωπος της υφυπουργού Μεταφορών, Ευαγγελία Σταυροπούλου, εκπρόσωπος της γενικής γραμματέως Μεταφορών, Όλγα Λουκανίδου, εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών, Ιωάννης Παλαιστής, πρόεδρος του ΣΑΣΘ, Ανδρέας Ζερβούλιας, εκπρόσωπος του ΟΑΣΘ και Γεώργιος Δημαρέλος,  εκπρόσωπος του δήμου Θεσσαλονίκης. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν όρισε εκπρόσωπο και δε συμμετείχε στις εργασίες της Επιτροπής.

Με πρότυπο τη Μπολόνια
Για τη μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης, η Επιτροπή προέκρινε την υιοθέτηση ενός μοντέλου μεσαίου ή μικρού φορέα μεταφορών, κατάλληλου για τις μεσαίου ή μικρού μεγέθους πόλεις. Μια αποκεντρωμένη Αρχή ελαφριάς δομής (όσον αφορά τον αριθμό του προσωπικού), με ευελιξία στη στελέχωση προσωπικού, μικρό λειτουργικό κόστος, με αρμοδιότητες εκχωρημένες από την περιφερειακή ή την εθνική κυβέρνηση, με κύριες λειτουργίες την έγκριση και εποπτεία των υπηρεσιών μεταφορών. Ως παράδειγμα ελήφθη ο μητροπολιτικός φορέας SRM – Reti e Mobilità ο οποίος λειτουργεί στη Μπολόνια της Ιταλίας, σε μια περιοχή ευθύνης 140,7 km2  και πληθυσμό στην ευρύτερη περιοχή περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων, όσο δηλαδή περίπου και ο νομός Θεσσαλονίκης. Αξιοποιήθηκε επίσης η εμπειρία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας.

Τα όργανα διοίκησης της ΔΑΜ
Η Επιτροπή προτείνει η ΔΑΜ να έχει τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), με μοναδικό μέτοχο το ελληνικό δημόσιο και να λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο προτείνεται να είναι επταμελές, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου και του διευθύνοντα συμβούλου. Δεδομένου ότι αυτή την περίοδο και για τα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια συγκοινωνιακό έργο ασκείται ουσιαστικά μόνον από τον ΟΑΣΘ προκρίνεται η αρχική δομή της ΔΑΜ να είναι σχετικά μικρή και ευέλικτη και να συγκροτηθεί σε πλήρη μορφή μετά τη λειτουργία του μετρό και κατόπιν σχετικής απόφασης των υπουργών Μεταφορών και Οικονομικών. Στην πλήρη οργανωτική δομή της η ΔΑΜ θα απασχολεί 56 υπαλλήλους. Η πρόσληψη προσωπικού θα γίνεται με δημόσια προκήρυξη στην οποία καθορίζονται από την ίδια τη ΔΑΜ τα κριτήρια πρόσληψης. Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού καθώς και της μετέπειτα σύναψης της σχετικής σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, ύστερα από αξιολόγηση δοκιμαστικής περιόδου δεκαοχτώ (18) μηνών, θα ελέγχεται από το Α.Σ.Ε.Π. Επίσης, θα υπάρξει δυνατότητα απόσπασης ή μετάταξης προσωπικού από άλλους φορείς του δημοσίου.

Η ΔΑΜ θα διαθέτει νομική υπηρεσία η οποία θα στελεχώνεται από τρεις δικηγόρους. Στο αρχικό της στάδιο η ΔΑΜ θα λειτουργεί με 21 υπαλλήλους. Ειδικότερα, όσον αφορά τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου που έχουν συναφθεί μεταξύ του ΣΑΣΘ και εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο ή μη ευρωπαϊκών έργων στα οποία συμμετέχει το ΣΑΣΘ και είναι σε ισχύ κατά τη σύσταση της νέας Αρχής Μεταφορών, άποψη της Επιτροπής είναι όπως αυτές παραμείνουν σε ισχύ με δυνατότητα παράτασης έως την πλήρη στελέχωση της ΔΑΜ ή την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών έργων.

Το κόστος λειτουργίας
Το συνολικό κόστος για τη συγκρότηση της ΔΑΜ και τη λειτουργία της στην πλήρη σύνθεσή της (ήτοι με 7μελές Δ.Σ. και 56 υπαλλήλους) προϋπολογίζεται, κατά προσέγγιση, στα 1,9 έως 2,1 εκατ. ευρώ ετησίως. Στην αρχική, συρρικνωμένη μορφή της το λειτουργικό κόστος εκτιμάται περίπου στο 1 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότησή της θα γίνεται από το 2% επί του συνόλου των εσόδων από την παροχή συγκοινωνιακού έργου από τους παρόχους όλων των μέσων μεταφοράς (κόμιστρα, αντισταθμιστική καταβολή, κρατικές επιδοτήσεις). Επίσης από το 2% επί των εμπορικών συμφωνιών που συνάπτει κάθε πάροχος για την παραχώρηση διαφημιστικού χώρου (π.χ. στάσεις, τερματικούς σταθμούς, χώρος εντός ή εκτός των μέσων μεταφοράς). Έσοδα μπορούν να υπάρξουν και από άλλες πηγές όπως η εκμετάλλευση παγίων, η αξιοποίηση των δεδομένων της τηλεματικής, οι ευρωπαϊκοί πόροι κ.ο.κ

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο πατώντας εδώ