Προγράμματα δωρεάν εκμάθησης αγγλικών στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Δωρεάν μαθήματα εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας Αρχαρίων θα προσφερθούν από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του δήμου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα θα έχουν διάρκεια 50 ώρες και θα είναι χωρισμένα σε τρία τμήματα ενηλίκων. Το κάθε τμήμα θα αποτελείται από 25 άτομα και θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Εγνατίας 132.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 01 Οκτωβρίου 2018 και τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 19.30-21.00 (1 τμήμα ) και κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10.00-12.00 (2 τμήματα).

Η αίτηση συμμετοχής θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου Θεσσαλονίκης thessaloniki.gr (στη διαδρομή: Θέλω από το Δήμο, Θέλω να εξυπηρετηθώ, Σπουδάζω, Προγράμματα εκπαίδευσης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης) στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 09:00 εδώ.

Κριτήριο επιλογής των σπουδαστών αποτελεί η σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων αιτήσεων του τμήματος. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν, το εκπαιδευτικό υλικό βαρύνει τους εκπαιδευόμενους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να είναι κάτοικοι ή δημότες του δήμου Θεσσαλονίκης οι οποίοι εφόσον επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι είναι δημότες Θεσσαλονίκης(πιστοποιητικό ατομικό ή οικογενειακής κατάστασης) ή κάτοικοι δήμου Θεσσαλονίκης (φωτοτυπία λογαριασμού κοινής ωφέλειας ή οτιδήποτε αποδεικνύει τον τόπο κατοικίας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα τους υποδειχθεί.

Για πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα εκμάθησης Αγγλικής γλώσσας μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 231331-8662 και 231331-8663

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *