Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης

Mε 80 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου, η 22η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης στις 16:00 στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την 1η Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου “Βιοκλιματική αναβάθμιση της Πλατείας Ελευθερίας”

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου “Συντήρηση ασφαλτόστρωσης λωρίδων κυκλοφορίας μέσων μαζικής μετακίνησης βασικού οδικού δικτύου” με αρ. μελέτης 3/2015 και π.δ. 750.000,00 €

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Τοποθέτηση ιστών φωτισμού στην οδό Κασσάνδρου».

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου “Αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών στις περιοχές Λαδάδικα και Καπάνι” ΤΠ.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου “Διαμόρφωση οδού Νέστορος Τύπα (από την οδό Μερκουρίου έως την οδό Δελφών) και κοινoχρήστου χώρου”, με αριθμό μελέτης 1/19-01-2016 και π.δ. 385.000,00 €

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου “Αποκατάσταση βλαβών και άρση επικινδυνότητας τμήματος οδού Δοϊράνης, από Εγνατία έως Ευβοίας, ΤΠ” με αριθμό μελέτης 1/2017 και π.δ. 200.626,00 €

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου «Ανακατασκευή γηπέδων και διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στα δημοτικά οικόπεδα Δελφών – Μαρτίου (Γαλαξίας) Τ.Π.» με αριθμό μελέτης 53/27- 5-2016.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής διενεργηθείσας δαπάνης της παροχής υπηρεσιών για την «Συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων στα Δημοτικά Καταστήματα και στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης για τρία (3) έτη, 2017-2019» της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Εσωτερική Διαμόρφωση Δημοτικών Κτιρίων” του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρωτοκόλλου 1ης τμηματικής οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσίας Συντήρησης και Επισκευής Διαμερισμάτων του χρηματοδοτούμενου Έργου “REACT” του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 12ο: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β, Γ, Δ, Τριανδρίας Δημοτικών Κοινοτήτων έτους 2015” πρ. 386.400,00 € με Φ.Π.Α. της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων

ΘΕΜΑ 13ο: Τροποποίηση του 75765/12-07-2018 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της αναδόχου εταιρίας ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε., που αφορά την ανάθεση εργασιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολύμανσης χώρων εργασίας, αρχείων, αποθηκών, εργοταξίων κ.α. των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 14ο: Διάθεση ποσοστού επί του εισπραττόμενου ημερησίου τέλους Επαγγελματιών και Παραγωγών πωλητών Λαϊκών Αγορών υπέρ των Ομοσπονδιών: α) Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας- Θεσσαλίας-Θράκης και β) Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας-Θεσσαλίας-Θράκης, για το διάστημα από 01.07.2017 έως 12.11.2017.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και σύναψη αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων αμφιθεάτρου στο πάρκο ’40 στην Τ.Κ. Μεθώνης, Δήμου Πύδνας- Κολινδρού.

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *